School News
Grand opening! Student classification and Learning loft 2023 30/05/2023
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ 25/05/2023
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 21/05/2023
ตารางเรียนและห้องเรียน ม.1 และ ม.4 พัฒนาศักยภาพพื้นฐานนักเรียน 19/04/2023
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว รอบยื่นความจำนงขอจัดสรรที่เรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 07/04/2023
ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 06/04/2023
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 29/03/2023
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 28/03/2023
Newsletter
Student Classification in English Communication
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเหย้าเยือน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
News
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ 16/05/2023
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ 15/05/2023
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 09/05/2023
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) 09/05/2023
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 08/05/2023
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 01/05/2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก 30/03/2023
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง เสนอราคาจัดซื้อแบบเรียน ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีการคัดเลือก 27/03/2023
Education News
เพิ่มเพื่อน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลการจัดรถยนต์ราชการโรงเรียน
ลิงค์กรอกข้อมูลจดหมายข่าว
Link
Stats
Start 13/11/2013
Last Update 07/06/2023
Visitors 3006460
Page Views 4312893
Administrators
Username
Password
Forgot password