School News
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 07/02/2023
RNP Open House 2023 06/02/2023
ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 03/02/2023
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน 02/02/2023
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 23/01/2023
กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) 11/01/2023
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 15/12/2022
ประกาศ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา 29/11/2022
Newsletter
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม.กท 1 DIDIER FUTSAL LEAGUE U17 ครั้งที่ 7
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการออมเงิน
ราชวินิตร่วมใจ 65
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
News
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 24/01/2023
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน) 17/01/2023
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว 14/12/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) 29/10/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาเกาหลี) 29/09/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ) 06/09/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ) 02/09/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักพัฒนา) 23/07/2022
Education News
เพิ่มเพื่อน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
Link
Stats
Start 13/11/2013
Last Update 08/02/2023
Visitors 2834209
Page Views 4080820
ข้อมูลภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการจัดรถยนต์ราชการโรงเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password