โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันลอยกระทง วิถีไทย ยุค new normal ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กลุ่มสาระการงานอาชีพ (อ่าน 94) 17 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างรายวัน จำหน่ายน้ำดื่ม (อ่าน 66) 11 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ) (อ่าน 71) 06 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ (อ่าน 108) 02 พ.ย. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนออกแบบโลโก้ น้ำดื่ม โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 81) 02 พ.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างรายวัน จำหน่ายน้ำดื่ม (อ่าน 380) 01 พ.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 98) 26 ต.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน Goldcity ROV School Game (อ่าน 101) 21 ต.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 107) 12 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 144) 10 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล) (อ่าน 171) 04 ต.ค. 64
ใบแสดงความประสงค์และยินยอมจากผู้ปกครอง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 1627) 19 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 64) 17 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับครูกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงษ์ ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร ปิยชนน์ คนการศึกษา (อ่าน 63) 10 ก.ย. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 80) 15 ส.ค. 64
พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 52) 06 ส.ค. 64
ศธ. สพฐ. สพม.กท 1 พร้อมใจช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และนักเรียน 2,000 บาท (อ่าน 62) 05 ส.ค. 64
คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) (อ่าน 2) 31 ก.ค. 64
กิจกรรมวันภาษาไทยสู่สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 64) 29 ก.ค. 64
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว (อ่าน 56) 25 ก.ค. 64
บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว (อ่าน 58) 25 ก.ค. 64
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 50) 07 ก.ค. 64
สรุป พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 67) 07 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 142) 02 ก.ค. 64
ขอขอบคุณผู้ปกครองและคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยกันดูแลนักเรียนด้านการเรียนออนไลน์ (อ่าน 262) 02 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณภาพอาหาร (อ่าน 109) 23 มิ.ย. 64
ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการค้าเพื่อมาสมัครจำหน่ายอาหารที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 244) 14 มิ.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 208) 28 พ.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 249) 28 พ.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและคลิปวีดีโอ (อ่าน 269) 25 พ.ค. 64
รับสมัครเยาวชนโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (อ่าน 150) 24 พ.ค. 64
ปฏิทินการเรียนออนไลน์ด้วย Platform Microsoft Teams (อ่าน 289) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 306) 21 พ.ค. 64
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 337) 13 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 256) 05 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการคัดเลือกครูอัตราจ้างสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 195) 04 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 452) 01 พ.ค. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 203) 27 เม.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 225) 23 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 278) 23 เม.ย. 64