ข่าวสารโรงเรียน
Grand opening! Student classification and Learning loft 2023 (อ่าน 53) 30 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ (อ่าน 47) 25 พ.ค. 66
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 41) 21 พ.ค. 66
ตารางเรียนและห้องเรียน ม.1 และ ม.4 พัฒนาศักยภาพพื้นฐานนักเรียน (อ่าน 3393) 19 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว รอบยื่นความจำนงขอจัดสรรที่เรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 584) 07 เม.ย. 66
ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 239) 06 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 616) 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 734) 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 714) 23 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Gifted) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 313) 08 มี.ค. 66
ประกาศ ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566 (อ่าน 382) 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Gifted) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 225) 27 ก.พ. 66
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1520) 14 ก.พ. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 369) 08 ก.พ. 66
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน (อ่าน 271) 07 ก.พ. 66
งานนิทรรศการเปิดบ้าน ราชวินิตบางแคปานขำ 2023 (RNP Open House 2023) (อ่าน 318) 06 ก.พ. 66
ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 315) 03 ก.พ. 66
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน (อ่าน 184) 02 ก.พ. 66
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 601) 23 ม.ค. 66
กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) (อ่าน 250) 11 ม.ค. 66
กิจกรรมวันคริสมาสต์ (อ่าน 279) 15 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา (อ่าน 125) 29 พ.ย. 65
ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 371) 15 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 379) 09 พ.ย. 65
กิจกรรมประกวดกระทงลอย (อ่าน 424) 03 พ.ย. 65
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และ แจ้งกำหนดการดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (อ่าน 675) 10 ก.ย. 65
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 (อ่าน 549) 20 ส.ค. 65
เชิญชวนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 595) 15 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ (อ่าน 486) 09 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 543) 02 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1286) 31 ก.ค. 65
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1572) 19 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (อ่าน 1497) 29 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำทุกคน เข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 438) 17 มิ.ย. 65
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 565) 08 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 436) 04 มิ.ย. 65
กิจกรรม อ่านดี มีรางวัล ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 431) 04 มิ.ย. 65
มาตรการเรียน On-site เปิดเทอม 2565 (อ่าน 448) 16 พ.ค. 65
ร.น.ป. พาน้องกลับมาเรียน (อ่าน 939) 10 เม.ย. 65
ประกาศ ปฏิทินแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สอบแก้ตัวครั้งที่ 2) (อ่าน 707) 14 มี.ค. 65
ประกาศ ปฏิทินแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 591) 07 มี.ค. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 5 (อ่าน 1309) 16 ก.พ. 65
เปิดบ้านวิชาการราชวินิตบางแคฯ นิทรรศ'64 (Open House Online) (อ่าน 713) 14 ก.พ. 65
ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 679) 09 ก.พ. 65
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (Infographic) (อ่าน 778) 08 ก.พ. 65
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1368) 05 ก.พ. 65
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 649) 02 ก.พ. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4) (อ่าน 794) 19 ม.ค. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 753) 12 ม.ค. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 (อ่าน 846) 29 ธ.ค. 64