เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช ร.น.ป.
มาร่วมใจกันช่วยสร้างสรรค์ให้เรืองรุ่ง
มาช่วยผดุง เหลือง - เขียว ไว้ให้เฟื่องฟู
มาสร้างกิจกรรมใดใดให้น่าดู
เพื่อช่วยเชิดชูโรงเรียนให้คงยิ่งยงเสถียร
นามว่าราชวินิตบางแคปานขำเป็นสง่า
จงสร้างศรัทธาธำรงไว้เป็นแหล่งเรียน
มาร่วมกันค้นปัญญาพาพากเพียร
"เรารู้เรียน รู้กาล รู้จรรยา"
*เรามีครูเป็นเทียนทองส่องสว่าง
คอยแนะทางในทุกด้านการศึกษา
ให้อาภรณ์ล้ำค่า คือวิชา
เป็นสิ่งนำพาชีวิตไปสู่จุดหมาย
ใต้ร่มใบโพธิ์เป็นร่มเหมือนเรือนแม่พ่อ
ให้ ร.น.ป. ผู้ใจรักษ์อย่าเสื่อมคลาย
ให้สัญลักษณ์ใบโพธิ์คอยเหนี่ยวใจ
เป็นร่มไพศาลคลุมคุ้มครองเรา
(Repeat *)