โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
ปรับปรุงห้องพยาบาลโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
ศูนย์นวมินทร์มอบเตียงให้กับงานอนามัย
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
กิจกรรมปลูกต้นไม้
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนวิจัยในชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
รับมอบเกียรติบัตรโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และคุณครูที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการความร่วมมือคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
การเข้าแถวหน้าชั้นเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
กิจกรรมตลาดนัด 0 ร มส มผ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
ศึกษาดูงานการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
สร้างห้องน้ำนักเรียนชาย
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
เข้าร่วมงาน Clean Energy Teacher for Change
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
พาน้องกลับมาเรียน
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65