โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
ตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
กิจกรรมเปิดเรียน Onsite
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
ประชุมครู และบุคลากร วาระพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64
ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64
พิธีไหว้ครูและกิจกรรมเติมธรรมนำสุข
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สู่ความเป็นเลิศ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 64
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 และ คัดกรองโควิด-19
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 64
โครงการห้องเรียนพันธมิตร PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 12-2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5-2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานด้วยดิจิทัล (DPA)
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
สำรวจสถานที่เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรฟ้าทลายโจร
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ให้แก่นักเรียน ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ยืมใช้ จำนวน 1 เครื่อง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
ร่วมแสดงความยินดี กับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 64
การปรับปรุงการประเมินข้อมูล Big Data บนเว็บไซต์สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 64