ผู้มีอุปการคุณ
ผู้มีอุปการคุณ
 
คุณวิมล ปานขำ
    บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ ให้กรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา" ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นที่ 2 "ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก" (ท.ส.)
    คุณวิมล  ปานขำ เป็นบุตรคนสุดท้ายของ นายทองคำ และ นางทองคำ ปานขำ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน  2485 ที่บ้านริมคลองภาษีเจริญ ตำบลหลักหนึ่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแขวงบางหว้า) เริ่มเข้าเรียนชั้นมูลหรือมาตรฐานในสมัยนั้นที่โรงเรียนนิมมานรดี จนจบชั้นประถมปีที่ 4 และเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนอัปสรสวรรค์จนจบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยาศาสตร์ได้เข้าเรียนต่อคณะบัญชี จากวิทยาลัยเกริก ปากน้ำ และสมัครสอบได้รับประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยลอนดอน เริ่มเข้าทำงานเป็นเสมียนที่กรมการค้าภายในกระทรวงเศรษฐการ ปัจจุบันเรียกกระทรวงพาณิชย์ จนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเป็นเวลา 1 ปี จึงลาออกและเข้าทำงานในแผนกบัญชีของบริษัท ประมวลโฮลดิ้ง จำกัด อยู่ถนนหลวง นพวงษ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายและซ่อมรถยนต์โฟล์คสวาเกน ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา 
คติที่ยึดถือ : "การสร้างความสุขให้ผู้อื่นนั้นเป็นกุศลอันสูงสุด"