ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการตัดหรือเพื่มคะแนนพฤติกรรม
เอกสารแสดงรายละเอียดการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์) ประกาศรับสมัครบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๑ คน
ประกาศ ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ พ.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กชายปารมี หยุ่มไธสง ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวสารโรงเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิ 27 มี.ค. 62
สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียน ปี 2562 22 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกนักเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา 18 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 14 ก.พ. 62
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 30 ม.ค. 62
การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน 26 ต.ค. 61
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน 26 ต.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 07 ก.ย. 61
ข่าวการศึกษา
บทความน่ารู้
'ความขลังของใบปริญญาที่เริ่มถดถอย' เมื่อ 'ทักษะ' บัณฑิตจบใหม่ใช้ไม่ได้จริงหน้างาน ช่องว่างที่ต้องเติ
ผู้บริหาร

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน