ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 61) 24 ม.ค. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน) (อ่าน 84) 17 ม.ค. 66
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว (อ่าน 105) 14 ธ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) (อ่าน 272) 29 ต.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาเกาหลี) (อ่าน 315) 29 ก.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ) (อ่าน 353) 06 ก.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ) (อ่าน 431) 02 ก.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักพัฒนา) (อ่าน 394) 23 ก.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนสุขศึกษา) (อ่าน 473) 31 พ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) (อ่าน 626) 11 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) (อ่าน 431) 10 พ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนแนะแนว) (อ่าน 457) 05 พ.ค. 65
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว (อ่าน 438) 02 พ.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 408) 29 เม.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) (อ่าน 435) 29 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 365) 25 เม.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 364) 21 เม.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน) (อ่าน 386) 21 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 361) 19 เม.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน) (อ่าน 390) 13 เม.ย. 65
เปิดบ้านวิชาการราชวินิตบางแคฯ นิทรรศ'64 (Open House Online) (อ่าน 812) 19 ก.พ. 65
กิจกรรม อ่านดี มีรางวัล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 549) 02 ก.พ. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนมาร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีนออนไลน์ (อ่าน 520) 26 ม.ค. 65
กิจกรรม อ่านดี มีรางวัล ประจำเดือนมกราคม 2565 (อ่าน 549) 07 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 (อ่าน 521) 22 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันลอยกระทง วิถีไทย ยุค new normal ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กลุ่มสาระการงานอาชีพ (อ่าน 667) 17 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างรายวัน จำหน่ายน้ำดื่ม (อ่าน 585) 11 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ) (อ่าน 628) 06 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ (อ่าน 678) 02 พ.ย. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนออกแบบโลโก้ น้ำดื่ม โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 530) 02 พ.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างรายวัน จำหน่ายน้ำดื่ม (อ่าน 952) 01 พ.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 664) 26 ต.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน Goldcity ROV School Game (อ่าน 653) 21 ต.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 648) 12 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 500) 10 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล) (อ่าน 550) 04 ต.ค. 64
ใบแสดงความประสงค์และยินยอมจากผู้ปกครอง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 2191) 19 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 399) 17 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับครูกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงษ์ ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร ปิยชนน์ คนการศึกษา (อ่าน 438) 10 ก.ย. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 615) 15 ส.ค. 64
พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 691) 06 ส.ค. 64
ศธ. สพฐ. สพม.กท 1 พร้อมใจช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และนักเรียน 2,000 บาท (อ่าน 373) 05 ส.ค. 64
คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) (อ่าน 31) 31 ก.ค. 64
กิจกรรมวันภาษาไทยสู่สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 451) 29 ก.ค. 64
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว (อ่าน 402) 25 ก.ค. 64
บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว (อ่าน 458) 25 ก.ค. 64
สรุป พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 490) 07 ก.ค. 64
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 433) 07 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 488) 02 ก.ค. 64
ขอขอบคุณผู้ปกครองและคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยกันดูแลนักเรียนด้านการเรียนออนไลน์ (อ่าน 1319) 02 ก.ค. 64