ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกนักเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกนักเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา (ฟุตบอลและฟุตซอล)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากเดิมวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลและฟุตซอล โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,10:58   อ่าน 435 ครั้ง