โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรฟ้าทลายโจร
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,09:06   อ่าน 77 ครั้ง