โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันลอยกระทง วิถีไทย ยุค new normal ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมวันลอยกระทง 
"วิถีไทย ยุค new normal" ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ในวันศุกร์ที่19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นี้  มีกิจกรรมดังนี้ค่ะ  
- กิจกรรมร่วมลอยกระทงออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์โรงเรียน                                      
- กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องประวัติ วันลอยกระทง                                                     
- กิจกรรมตอบคำถามวันลอยกระทง "ยุค new normal" เพื่อรับเกียรติบัตร  
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 94 ครั้ง