โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรอบตัว
คลิก https://1th.me/iuPhe

2. การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ห่างไกลโควิด ด้วยวิถี New Normal"
คลิก https://1th.me/CJtbi

3. เกมตามรอบพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (แข่งขันในคาบโฮมรูม เวลา 08.00-08.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 80 ครั้ง