ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดพิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ รักในสถาบัน และตระหนักถึงความสำคัญของเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,15:05   อ่าน 132 ครั้ง