ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๒ โดยมีท่านผู้อำนวยการ สันติพงศ์ ชินประดิษฐ เป็นประธานในพิธีการจัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครู และสำนึกถึงความเมตาต่อผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน ซึ่งในกิจกรรมได้มีพิธี การเจิมหนังสือ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น นักเรียนที่มีพัฒนาการดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนเรียนดีประเภทโควต้าเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,14:59   อ่าน 225 ครั้ง